Här ser du historik över vårt rörliga pris de senaste åren för respektive elområde. Priserna följer svängningarna på Nord Pool, den nordiska elbörsen.