Dragarbrunnsgatan i Uppsala får ny fjärrvärmeledning

Vi byter fjärrvärmeledning. Grävarbetet påverkar framkomligheten maj till november med undantag för v.28-31.

Berörda aviseras om avbrott

En fjärrvärmeledning från 60-talet byts ut på Dragarbrunnsgatan från Vretgränd till Bäverns gränd i Uppsala. Grävarbetet påverkar framkomligheten för fordonstrafik maj till november, med undantag för vecka 28-31.

Två avbrott kommer inträffa och beräknas ske under juni respektive oktober. Information till berörda skickas ut i god tid om exakt datum samt hur lång tid avstängningen blir. De planerade avbrotten hittar du även på vår avbrottskarta.

Öppna avbrottskartan

 

Läs mer och ta del av uppdateringar

För mer information kring arbetet har vi tillsammans med Uppsala kommun samlat viktig information om hur du påverkas under byggtiden samt en tidplan för de olika etapperna som arbetet beräknas pågå. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Gå till informationssidan