Vi värmer Nyköping

Få fjärrvärme i Nyköping från Vattenfall.

Nästan alla fastigheter inom eller i närheten av markerat område har redan fjärrvärme. Vill du veta om du också kan få fjärrvärme? Gör en intresseanmälan så hör vi av oss.

Karta över fjärrvärme i Nyköping


Bättre miljöprestanda och effektivitet

95 procent av Nyköpings tätort har fjärrvärme från Vattenfall. Det är viktigt att vi tillsammans utnyttjar energin i fjärrvärmevattnet så bra som möjligt. Vi hjälper våra kunder att aktivt jobba med energibesparingar och med optimering av sin egen utrustning. Det gör att vi kan värma fler fastigheter utan att behöva öka produktionen i våra pannor. Dessutom optimerar vi kontinuerligt våra egna anläggningar för att minska vår användning av bränsle och för att säkerställa en hög tillgänglighet och verkningsgrad.

Miljöprestanda i Nyköping


Viktiga miljöinvesteringar

Vi investerar kontinuerligt i våra anläggningar för att minska utsläppen och vår påverkan på miljön. På Idbäcksverket har vi, till exempel, installerat en så kallad allmetallsseparator. Den återvinner ickemagnetisk metall och minskar också driftstörningar och driftstopp. Bara under 2015 återvanns 8 ton metallskrot. Ett annat exempel är den nya rökgasreningen som färdigställdes 2016 och som ytterligare minskar utsläppen av bland annat dioxin.

Idbäcksverket i solnedgång
Bild på Idbäcksverket. Anläggningen förser 95 procent av Nyköpings tätort med fjärrvärme. 


Fossilfri fjärrvärme 2025

Hållbarhetsmålen i kommunens förslag till energiplan är högt ställda. Man vill ha fjärrvärme i fler nya bostäder, elbussar och biogasbussar i tätorten och energieffektiva fastigheter. Planen ska bidra till ett långsiktigt hållbart energisystem som begränsar resursåtgång, utsläpp och negativ påverkan på miljön. Bland annat ska förnyelsebar uppvärmning främjas vid all nyetablering.

Vi på Vattenfall arbetar aktivt med att bidra till dessa mål. Ökade fjärrvärmeleveranser inom det befintliga området sker fortlöpande och en mycket hög andel av nybyggnationen i Nyköping kopplas till fjärrvärme. Inom kort kommer även verksamhetsbilarna vid Idbäcksverket att bytas ut till miljöbilar.

Idag produceras fjärrvärmen i Nyköping till 99 procent av fossilfria biobränslen. 2025 ska vi vara helt fossilfria och vi ser nu över hur den sista procenten fossilolja ska fasas ut i Nyköpings fjärrvärmesystem.

I Nyköping ska fjärrvärmen vara helt fossilfri år 2020

Kontakta oss

Kontakta kundservice om du har några frågor rörande fjärrvärme.
Telefon: 020-36 00 36
Vardagar kl 8–18

Vanliga frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna vi får om fjärrvärme.

Visste du att...

Vi nu erbjuder fast anslutningsavgift till nya kunder. Läs mer på vår prissida.