Vi värmer Uppsala

Över 90 procent av alla bostäder i Uppsala värms upp av Vattenfalls fjärrvärme. Nätet är ca 50 mil långt och finns i marken under nästan hela Uppsala.

Nästan alla fastigheter inom eller i närheten av markerat område har redan fjärrvärme. Vill du veta om du också kan få fjärrvärme? Gör en intresseanmälan så hör vi av oss.

Karta över fjärrvärme i Uppsala

Uppvärmning för ett renare Uppsala

Som fjärrvärmekund har du en miljöriktig uppvärmningsform och du är även med och skapar ett renare Uppsala. Du tar vara på energin som redan finns i stadens kretslopp och det är den som ger dig uppvärmning och varmvatten året runt. Ett kretslopp som tar tillvara den del av stadens avfall som inte kan återvinnas på något annat sätt. Vi använder faktiskt även värmen från det vatten du spolar ut i duschen för att värma upp din bostad. Fjärrvärme är en mycket leveranssäker uppvärmningsform som är enkel att installera och smidig att underhålla.

Uppsala Konsert & Kongress

Vi samarbetar med Uppsala Konsert & Kongress för ett optimalt inomhusklimat och levererar fjärrvärme, både för kyla och el.

Uppsala Konsert & Kongress Flygel i Uppsala Konsert & Kongress

Vattenfall sponsrar också konsertflygeln som ställer höga krav på luftkvaliteten.

Magnus Bäckström, tidigare vd och konstnärlig ledare för Uppsala Konsert & Kongress AB, säger så här om samarbetet med Vattenfall.

– Vattenfall är en viktig aktör i Uppsala, som vi gärna vill samarbeta med. Vårt mål är att Uppsala Konsert & Kongress ska bli ”ett hus för alla”, och där passar vårt samarbete med Vattenfall väl in.

Det är en långsiktig relation där båda parter tillsammans och kontinuerligt samverkar och skapar värden för varandra och Uppsalaborna.

Avfallsförbränning

Energiåtervinning genom avfallsförbränning är ett effektivt och miljömässigt säkert sätt att utvinna energi ur det avfall som inte går att återvinna. Genom att förbränna avfall undviker vi att sopor deponeras och förorenar naturen. Vi tar tillvara energi som annars hade gått till spillo. Tre ton avfall ger lika mycket energi som ett ton olja.

Avfallsimport

En del av avfallet som förbränns är importerat från andra länder. De betalar för vår energiåtervinning och avfallet blir till fjärrvärme för Uppsalaborna och man undviker deponering i ursprungslandet. Det kan framstå som lite konstigt att importera andras avfall, men i stället för att soporna bara ligger och skräpar i ursprungslandet så tar vi vara på dem och utvinner energi för att producera el, värme och kyla. 

Vattenfalls nya miljardinvestering hjälper Uppsala nå klimatmålen

Vattenfall har beslutat investera i ett nytt värmeverk i Uppsala. Därmed fasar Vattenfall ut det sista fossila bränslet för att ge Uppsalaborna möjlighet till en fossilfri uppvärmning. Som komplement undersöks förutsättningarna för att addera en turbin för elproduktion.

Vattenfall har beslutat att totalt investera cirka 3,5 miljarder kronor i produktionsverksamhet och nät i Uppsala för att effektivisera värmeproduktionen och fasa ut fossila bränslen. I enlighet med samarbetet med Uppsala Klimatprotokoll har Vattenfall åtagit sig att halvera utsläppen av koldioxid fram till 2020 och bli helt koldioxidneutrala till 2030. Ett mål som nu infrias.

Viktiga mål:

  • Ersättning av fossilolja med bio-olja. Klart 2017.
  • Konvertering från torv till träpellets. Klart 2018.
  • Bygget av ”Carpe Futurum”- Klart 2021.

BIld föreställande det nya värmeverket Carpe futurumDet nya värmeverket Carpe Futurum

Miljöansökan

Verksamheten inklusive den nya anläggningen fick miljötillstånd av Mark- och miljödomstolen i maj 2018.

Uppsala Klimatprotokoll

Vattenfall Värme Uppsala har varit med i Uppsala Klimatprotokoll sedan starten 2010. Arbetet drivs i olika fokusgrupper:

  • Hållbart resande (person- och godstransporter)
  • Fastigheter (t ex energieffektivisering och solenergi)
  • Jakten på plasten
  • Hållbar stadsutveckling (t ex bygga i trä istället för betong som ger CO2 vid tillverkningen)
  • Mat och klimat

Läs mer om Uppsala Klimatprotokoll

Vill du veta mer kring Vattenfalls investeringar i Uppsala? Följ resan mot ett fossilfritt Uppsala här.

Fossilfritt Uppsala

Kontakta oss

Kontakta kundservice om du har några frågor rörande fjärrvärme.
Telefon: 020-36 00 36
Vardagar kl 8–18

Vanliga frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna vi får om fjärrvärme.

Visste du att...

Fjärrvärmenätet i Uppsala är 50 mil långt.