5 oktober – Höst med fortsatt höga rörliga elpriser

Det rörliga elpriset blev högre än förväntat över sommaren och priserna har ökat ytterligare i augusti och september. De rörliga elpriserna var i slutet av september betydligt högre än motsvarande tid de senaste två åren. Prognoserna visar att elpriset kommer att ligga fortsatt högt, om vi inte får ett rejält väderomslag, och kan bli bland de högsta sedan avregleringen.

Trots stora regnmängder i delar av landet har nederbörden inte varit tillräckligt stor i vattenkraftsområdena. Det gör att den hydrologiska balansen, som är ett mått på tillgång av vattenkraft, fortsatt visar ett underskott jämfört med ett normalår. Mycket pekar på att höst och vinter kan bli en period med förhållandevis höga elpriser i Norden, om det inte blir en mycket nederbördsrik höst.

För att få bättre koll på dina energikostnader kan du välja ett fast elpris. Dessutom kan det finnas saker att göra för att energieffektivisera din verksamhet, så att energikostnaderna kan minskas med så mycket som 20 procent. Se även vår rekommendation nedan.

Höga bränslepriser

Efter en mindre korrektion på bränslemarknaden under augusti har bränslepriserna återigen börjat ta ny fart uppåt. Priset för utsläppsrätter av koldioxid har varit uppe på rekordnivåer runt 65 euro/ton.

Höga priser på bränslen och utsläppsrätter eldar på de tyska och kontinentala elpriserna, vilka i sin tur påverkar de nordiska elpriserna.

Kärn- och vindkraften

De flesta kärnkraftsreaktorerna i Sverige och Finland har avslutat eller närmar sig slutet av revisionsperioden, och kärnkraftens produktion förväntas öka under hösten. Eftersom kärnkraften ännu inte är uppe på full kapacitet har vi fortsatt stora prisskillnader mellan svenska elområden, med höga elpriser i framför allt södra Sverige (SE4) där det kan bli de högsta vinterelpriserna sedan avregleringen 1996. I norra Sverige kan de rörliga elpriserna i vinter bli de högsta sedan 2010.

Andelen vindkraft i systemet har återhämtat sig något under slutet av sommaren, men vindfattigt väder kan bidra till stora prisvariationer och stundtals höga rörliga elpriser. Detta märks särskilt i de södra landsändarna, där även begränsad överföringskapacitet mellan våra fyra elområden bidrar till de stora prisskillnaderna. Några dygn med lågtryck ökade vindproduktionen, vilket hade en omedelbar effekt på spotpriserna, så förväntade höstvindar kan framöver mildra prisutvecklingen.

Vår rekommendation

– Om du väljer rörligt elpris bör du vara beredd att se över ditt elavtal och hålla koll på prisutvecklingen framöver. Vill du hellre fokusera på din verksamhet och ha kontroll över dina elkostnader rekommenderar jag ett avtal med fast pris i 1 till 3 år, säger Johanna Forslund, försäljningschef för mindre företag på Vattenfall Försäljning.

På sidan med historiska elpriser kan du jämföra de rörliga elpriserna månad för månad ända tillbaka till 2014.

Använder ditt företag mer än 300 000 kWh/år? Kontakta oss via e-post till avtalsradgivning@vattenfall.com eller ring oss vardagar kl 8–16 på telefon 020-54 00 00 för att diskutera den bästa lösningen för ditt företag.

Elmarknad och energikällor

Kontakta oss

Har ditt företag mindre förbrukning, under 300 000 kWh/år, ring oss vardagar 8–16.30 (fredagar 8.30–16.30)
Telefon: 020-82 10 00

Har ditt företag större förbrukning, över 300 000 kWh/år, ring oss vardagar 8–16.00
Telefon: 020-54 00 00
E-post: avtalsradgivning@vattenfall.com

Har ditt företag en förbrukning över 2 GWh/år, ring våra säljare vardagar 8–16.30
Telefon: 020-82 70 70
Kontaktformulär

Vanliga frågor och svar