Genom att använda egenproducerad el minskar du din elräkning. Om du inte kan använda all el som din anläggning producerar för tillfället kan du sälja överskottet till oss. Dessutom gör du en insats för miljön.

Så här säljer du din överskottsel

Steg 1 – Anslut din el

För att ansluta din produktion till elnätet, kontaktar du ditt elnätsbolag och anmäler att du framställer förnybar el. De ordnar ett så kallat inmatningsabonnemang så att du kan mata in egen el i elnätet. Abonnemanget bekräftar att din anläggning är godkänd och uppfyller alla regler och krav. Du behöver inte ha Vattenfall som elnätsbolag för att sälja din el till Vattenfall Försäljning.

Mer information för att ansluta din mikroproduktionsanläggning till elnätet hittar du hos Vattenfall Eldistribution.

Steg 2 - Kolla att ni uppfyller kraven

  • Ni har ett inmatningsabonnemang med ett nätbolag.
  • Ni framställer förnybar el.
  • Elanläggningen ska ha en huvudsäkring på högst 63 A, och inmatningseffekten för produktionsanläggning får som högst vara 43,5 kW.
  • Företaget måste vara fast anslutet till elnätet.
  • Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare.
  • Företaget köper mer el än det säljer utslaget över ett helt år.

 Steg 3 - Bli elhandelskund hos oss

För att sälja ditt överskott till oss, behöver du vara elhandelskund hos Vattenfall. Ring kundservice på 020-82 40 09 (vardagar kl 8-17). Om du redan är kund ringer du 020-27 20 00 och berättar att du vill sälja din överskottsel.

Steg 4 - Börja sälja din el

Nu är du igång! Som elhandelskund får du ersättning för din inmatade egna el på ordinarie fakturor. Nedan finner du avtalsvillkoren som gäller för verksamheter med en samlad elanvändning under 2 GWh/år.

Vattenfalls villkor för köp av mikroproduktion från företag (max 63 A, max 43,5 kW, nettokonsumtion)

Vattenfalls villkor för köp av småskalig produktion från företag (max 500 kW)

Tips: Du kan söka statligt bidrag hos Energimyndigheten för installation av solceller. Från den 1 januari 2015 har du som är mikroproducent också rätt till skattereduktion för den överskottsel du matar ut på nätet.

Gör en intresseanmälan för solceller till ditt företag så kontaktar vi dig 

Till intresseanmälan