Visste du…

Att du kan få information via sms och/eller e-post vid fjärrvärmeavbrott? För att aktivera avbrottsprenumerationen behöver du registrera dina kontaktuppgifter i affärsportalen Heat Business Portal. Om du är fastighetsägare, tänk på att det är du som ansvarar för att informera dina hyresgäster om eventuella avbrott. Anmäl därför en e-postadress så att du lätt kan skicka vidare och skriva ut informationen.

Aktuella fjärrvärmeavbrott

Kartan visar pågående avbrott för samtliga fjärrvärmeorter. För att se planerade avbrott klicka på skiftnyckelsymbolen längst ner på kartan och välj "planerade" i vyn som kommer upp. Planerade avbrott visas 14 dagar framåt. 


Vad påverkas under ett avbrott?

Under ett fjärrvärmeavbrott påverkas värmen och varmvattnet. Kallvattenleveransen påverkas inte. Under ett kortare avbrott påverkas inte temperaturen i fastigheten så mycket, men tänk på att inte ha öppna fönster och dörrar mer än nödvändigt. Du kan troligtvis använda diskmaskin och tvättmaskin. De har eget uppvärmningssystem för vatten och påverkas därför inte.

Felanmälan

Misstänker du att något är fel med fjärrvärmen? Kontrollera i första hand fastighetens fjärrvärmecentral och övriga berörda system. Ofta beror avbrott på ett fel i fastighetens egen fjärrvärmecentral och då är det fastighetsägaren som är ansvarig för eventuell åtgärd. 

Vid planerade avbrott meddelar vi fastighetsägaren i god tid innan avbrottet. Vid ett akut eller oplanerat avbrott informeras fastighetsägaren så fort det är möjligt.

Vid fel i fjärrvärmeleveransen, ring oss på 020-82 40 40.