Prispolicy och prognos

Här berättar vi om lagar, riktlinjer och policies som vi efterföljer när vi sätter priser för fjärrvärme. Exempelvis varför priset ändras varje år och vi presenterar en prognos för kommande år.

Priset för nästa år

I dagsläget gör vi följande bedömning av hur våra fjärrvärmepriser kommer att utvecklas de kommande åren, se tabell nedanför. Denna prognos kan komma att ändras.

  Orter   2022 2023 Årlig förändring bortom 2023
  Uppsala   1,50% 1,50-2,00% 1,50-2,00%
  Knivsta   1,30% 1,25-1,75% 1,25-1,75%
  Storvreta   0,90%  0,75-1,25% 1,00-1,50% 
  Drefviken   0,70% 0,75-1,25% 1,00-1,50%
  Gustavsberg   0,90% 0,75-1,25% 1,25-1,75%
  Nyköping   1,40% 1,25-1,75% 1,50-2,00%
  Motala/Askersund   1,60% 1,50-2,00% 1,50-2,00%
  Vänersborg   1,60% 1,50-2,00% 1,50-2,00%

 

Varför priset ändras

Prisändringar genomförs normalt bara en gång per år och då vid årsskiften. För att ta hänsyn till kundernas planeringshorisont och budgetprocess meddelar vi ändringen god tid via Prisbrevet. Vid prisändringar följer vi Fjärrvärmelagen, Prisdialogens riktlinjer och Energiföretagen Sveriges rekommendationer.

Vad har vi för vision när vi sätter priset?

Utöver att vi följer de rekommendationer som finns vid prissättning av fjärrvärme så har vi ytterliggare några värdeord som vi lever efter när det kommer till prissättning; Konkurrenskraftigt, långsiktighet och likabehandling. Läs gärna mer vad dessa värdeord innebär för oss.

Priset på fjärrvärme skall vara konkurrenskraftigt mot andra uppvärmningsalternativ och beakta de mervärden som finns: enkelhet, säkerhet och hållbarhet.

Syftet är att erbjuda förutsägbarhet i prissättningen utan kraftiga svängningar. Detta innebär i praktiken att fjärrvärmepriset ett enskilt år kan avvika något uppåt eller nedåt jämfört med alternativen men över tid skall alltid fjärrvärmepriset vara konkurrenskraftigt.

Alla våra kunder har rätt att erhålla ett likvärdigt pris för en likvärdig produkt, det vill säga kunder som inte har möjlighet till alternativa uppvärmningsformer har nytta av samma konkurrenssituation som andra kunder har.

Prisdialogen

Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme har tagit fram Prisdialogen för att stärka dialogen mellan kunder och fjärrvärmeföretag.

Energiföretagen

Energiföretagen Sverige är en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi.

Fjärrvärmelagen

För att öka tryggheten för dig som fjärrvärmekund infördes fjärrvärmelagen 2008. Lagen syftar främst till ökad öppenhet kring fjärrvärmebolagens verksamhet och prissättning.