Intresseanmälan

Efter att du lämnat en intresseanmälan till oss, kontrollerar vi möjligheten till fjärrvärme på platsen. Sedan får du offertunderlag, där du fyller i de uppgifter vi behöver  för att kunna göra en kostnadsberäkning.

Gör Intresseanmälan

 

Offert, avtalsförslag och beställning

När kostnadsberäkningen är klar, skickar vi en offert med ett avtalsförslag. I avtalsförslaget står anslutningsavgiften – kostnaden för anslutning till fjärrvärmenätet – och de villkor, krav och förutsättningar som gäller för den nya anslutningen. Där hittar du också de uppgifter som krävs om dig som kund och oss som leverantör. Vi kan också bifoga offert på fjärrvärmeväxlare, vilket i så fall specificeras i avtalsförslaget. Du kan även beställa M-busutgång till mätaren för att kunna hämta mätvärden för egen analys och uppföljning.

När vi har kommit överens om avtalsförslaget och du beställer, skickar vi avtalet till dig för påskrift.

 

Grävning

Vid befintliga byggnader ansvarar vi som leverantör oftast för grävningen hela vägen från vårt fjärrvärmenät fram till huskroppen. Innan vi börjar grävarbetet markerar vi var befintliga ledningar för bland annat el, vatten och avlopp finns så att ingenting skadas. På tomtmarken brukar grävningen bli omkring 40-60 cm djupt.

Vid nybyggnation ansvarar vi som leverantörer för grävning från vårt fjärrvärmenät till din fastighetsgräns eller arbetsområde. Du som kund ansvarar för all grävning innanför fastighetsgränsen eller arbetsområdet.

Vid nybyggnadsprojekt deltar vi på samrådsmöte med dig och eventuella andra leverantörer som också skall göra anslutningar till den nya huskroppen. Tillsammans fastställer vi lämplig tidplan som passar alla berörda.

 

Återställning

För befintliga byggnader ansvarar vi oftast för all återställning, från vårt befintliga fjärrvärmenät fram till huskroppen. För nybyggnadsprojekt återställer vi fram till din fastighetsgräns. Du som kund ansvarar för återställning inom din fastighet.

 

Montering av värmeväxlare

Har du även beställt en fjärrvärmeväxlare av oss ingår förutom själva fjärrvärmeväxlaren även primäranslutning av den, det vill säga att vi drar rören från våra avstängningsventiler vid husväggen fram till växlaren. I samband med att vi som leverantör eller du som kund monterar fjärrvärmeväxlaren monteras även mätaren. Vi avslutar med att sätta avstängningsventiler i anslutning till husväggen.

Om du som kund installerar fjärrvärmeväxlaren själv, måste du kontakta oss i god tid innan du installerar värmeväxlaren. Detta är för att vi skall veta när vi ska öppna avstängningsventilerna, så att du kan använda fjärrvärmen. Vi måste också komma ut och montera mätaren.

Besiktning och information

När allt är klart, gör vi en besiktning av allt utvändigt och invändigt arbete.

 

Ring oss

Telefon: 020-36 00 36
Vardagar 8-16.30

Vanliga frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna vi får om fjärrvärme.

E-post

Kontakta oss dygnet runt via e-post. Vi svarar på din fråga så snart vi kan.