Time in controller:2021-10-22 15:59:50

All el du köper av oss i Sverige är fossilfri. El från vind-, vatten- och kärnkraft samt vår energimix kommer från våra nordiska kraftverk. Om du vill kan du få el märkt med Bra Miljöval, förutsatt att du väljer förnybar el från vind- eller vattenkraft och har en årsförbrukning över 300 MWh.