Leverantörsportal

Aktuellt från vår inköpsavdelning

Från den 1 oktober 2021 inför Vattenfall Services en obligatorisk HSSEQ-utbildning för alla nya avtalstecknande entreprenörer och inhyrd personal

VattenfallServices 16 september 2021

Från 1 december 2020 har Vattenfall Services ny fakturaadress för leverantörsfakturor. OBS! Uppdaterat postnummer 15 dec!

VattenfallServices 26 november 2020

Här följer några förhållningsregler vid fältarbete och besök/arbete på etablering.

VattenfallServices 10 november 2020

Generella krav

Som leverantör till Vattenfall och Vattenfall Services Nordic behöver du uppfylla följande generella krav.

Registrering i Vattenfall supplier bank  ,  Vattenfalls uppförandekod för leverantörer (maj 2020)

Vattenfall Services grundläggande HSSEQ-utbildning för entreprenörer och inhyrd personal

Om du har bekymmer vid inloggning eller registrering för att kunna genomföra utbildningen vänligen kontakta någon av nedan personer.

  1. Marie Lindblom, marie.lindblom@vattenfall.com
  2. Patrik Eriksson, patrik.eriksson@vattenfall.com

Styrande dokument och support

Krav på entreprenörer och inhyrd personal, VS-IN-00009-1
Security, quality, health & safety and environmental requirements for contractors, VS-IN-01009-1

Krav på inhyrd personal kontor, VS-IN-00009-2 

Utbildningskrav på entreprenörer och inhyrd personal, VS-IN-00009-4 
Training requirements for suppliers and contractors, VS-IN-01009-4 
Särskilda villkor för:  Maskintjänster (20210205)  ,  Rördrivningstjänster (20210205)

Säkerhetsprövning underlag för konsulter och entreprenörer, VS-MA-00273 (V2019:1)

Säkerhets- och sekretessavtal ,VS-MA-00076 (V2019:1)  

Elsäkerhetsinstruktion Vattenfall Services Nordic, VS-IN-00067, (Utg 8)  +  Bilaga 1
Electrical Safety Instruction, VS-IN-01067 + appendix 1

Mobiltelefonanvändande under arbetets genomförande, VS-IN-00123

Verksamhetspolicy, VS-PO-00001, V6 20200320  ,  Vårt sätt att arbeta, 2020

Elektronisk personalliggare
Hantering av elektronisk personalliggare inom Vattenfall Services (V1.0)
Handling of electronic personell ledgers within Vattenfall Services

Vill du skicka E-fakturor till Vattenfall Services?
Steg för steg anvisningar för att komma igång med e-fakturor

Kundspecifika krav

När du är leverantör till Vattenfall Services finns det alltid en slutkund och det kan innebära utökade krav från slutkunden.

Ellevio  Säkerhetshandbok  ,  Webbutbildning för entreprenörer

Svenska kraftnät  Aktörsportal - Teknik och Entreprenör  ,  Säkerhetsmeddelande 2020-01 Beakta induktion som en allvarlig elektrisk risk

Vattenfall Eldistribution  Portal för entreprenörer

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859