Solceller på det egna taket är kanske den mest hållbara investering du kan göra som husägare. Själva känslan av att göra något verkligt bra är ofta så pass stark att många glömmer en viktig hållbarhetsaspekt – hur solcellerna är producerade. Så här tänker Annika Ramsköld, hållbarhetschef på Vattenfall.

Vad menas egentligen med hållbara solceller?

– För oss handlar det om att checka av tre delar som gäller både för oss och våra leverantörer. Den sociala delen gäller mänskliga rättigheter, jämställdhet och mångfald, hälsa och säkerhet och rättvis behandling. Miljödelen innebär bland annat att verka för att koldioxidutsläppen är så låga som möjligt i hela livscykeln. I solcellernas fall hela vägen från produktion av enskilda komponenter och materialframställning till hur de används och sedan hanteras när de tjänat ut. Ekonomidelen handlar till exempel om att priserna är rimliga, att de som arbetar får rättvis lön och att skatteredovisningen är i ordning.

Vårt förbättringsarbete i samarbete med leverantörerna pågår hela tiden. Både med hållbarhet och teknisk kvalitet. När det gäller solceller vill vi förstås att de ska ha så hög verkningsgrad som möjligt i förhållande till priset och lång garantitid, förutom att de ska vara tillverkade på ett hållbart och ansvarsfullt sätt.

Finns det många miljömässigt "dåliga" solcellsanläggningar på marknaden?
– Ja, tyvärr! Många leverantörer gör ingen livscykelanalys, eftersom det kräver mycket kunskap om hela kedjan från tillverkning ända till återvinning när solcellen tjänat ut.

Från Vattenfalls håll vill vi kunna visa miljöbelastningen under solcellens hela livslängd. Därför gör vi livscykelanalyser och utvärderar våra leverantörer.

Är utvecklingen på väg åt rätt eller fel håll här?
– Jag är övertygad om att den är på väg åt rätt håll. Ansvarskänslan ökar på klimatområdet hos konsumenterna. Fler och fler kommer att kräva svar från leverantörer om tillverkning och livscykelanalyser. För oss är det ett redan måste – våra kunder har höga krav och vi vill ha kontroll på vad vi säljer.

Vilka delar av solcellsanläggningen är potentiellt farliga för miljön eller de som tillverkar dem?
– Rent generellt är det ofta framtagningen av råvarorna, till exempel utvinning av mineraler och själva tillverkningen som påverkar miljön och människor mest.

Hur kontrolleras arbetsförhållandena?
– Vi kontrollerar allt från kvalitet och miljöaspekter till arbetsmiljö och arbetsvillkor, för att så långt som möjligt säkerställa att leverantörskoden följs. Bland annat gör vi research i olika databaser och på internet. Vi besöker leverantörer där vi ser att det finns förhöjda risker och genomför ytterligare kontroller.

Så vad händer med leverantörer som inte sköter sig?
– Om vi inte är nöjda med hur en tänkbar leverantör agerar, avstår vi från samarbete. Det har hänt vid ett par tillfällen.

Hur kan du som konsument veta att en solcellsanläggning är kontrollerad genom hela tillverkningsprocessen?
– Fråga din leverantör! Du kan alltid be kundtjänst att svara på om leverantören ställer hållbarhetskrav på sina leverantörer kring mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet och miljö. Fråga också om de har en livscykelanalys som ger svaret på till exempel koldioxidbelastningen från vagga till grav.

Men är det inte dyrare att köpa en hållbarhetskontrollerad solcellsanläggning?
– Nästan inte alls faktiskt! En leverantör som tar hållbarhetsarbetet på fullt allvar blir mer resurseffektiv och har nöjdare medarbetare. Då blir både processer och produktion mer kostnadseffektiva.

Hur många muffins räcker solen till?

Med solceller på taket kan en villaägare få ut ungefär 5 800 kilowattimmar el. Men hur mycket är det egentligen och vad räcker det till? Vår klimatcoach Lasse Ejeklint har gjort en uträkning med hjälp av statistik från SMHI.

Till uträkningen

Räkna på ditt tak

Vi hjälper dig ta fram ett skräddarsytt solcellspaket efter dina önskemål och möjligheter.  Börja med att se vad solceller skulle kosta på ditt tak,  hur mycket el du kan producera och skicka in din intresseanmälan.

Räkna här