Vad är solenergi?

Energi som utvinns ur solens strålar kallas för solenergi. Till solenergi räknas både solproducerad värme och el. El från solen kan delas upp i soleloch solkraft. Solel kallas den el du kan producera själv med hjälp av solceller, och solkraft kallas den el som du köper via ett elbolag.

Solen är en förnybar energikälla, vilket innebär att energikällan inte tar slut, till skillnad mot kol, olja och naturgas.

Hur fungerar solenergi?

Du kan själv producera el med hjälp av solceller. Vill du inte producera själv, så kan du teckna ett elavtal med solkraft. Då är det en solcellspark som fångar in solens strålar och omvandlar det till el. På våra sidor om solceller och solkraft kan du läsa mer om hur det fungerar, hur du köper solceller och hur du tecknar avtal med solkraft.

Solfångare omvandlar istället solenergin till värme. Solvärme används bland annat för uppvärmning av varmvatten eller att värma  poolen.

Fördelar med solenergi

 • Solens energi är ständigt förnybar, den kommer inte ta slut inom överskådlig tid.
 • Solenergi ger inga utsläpp under värme- och elproduktionen. Omvandlingen från solens strålar till energi avger inte koldioxid eller andra utsläpp som påverkar miljön.

Nackdelar med solenergi

 • Även om el- och värmeproduktionen från solenergi inte ger några utsläpp påverkar det miljön indirekt, till exempel vid tillverkning, transport och eventuellt underhåll.

Fördelar med solel och solceller

Om du producerar din egen el med solceller får du dessutom ännu fler fördelar.

 • Mer kontroll över elpriset
  Med egen elproduktion blir du mindre beroende av elprisets svängningar.
 • Du kan tjäna pengar på din överskottsel
  Om du producerar mer el än du använder kan du sälja ditt överskott till oss. 
 • Solpaneler är så gott som underhållningsfria, bara du underhåller växelriktaren.
 • Du kan ansöka om statligt stöd eller ROT-avdrag vid installation av solceller.

 Läs fler fördelar och nackdelar med solceller och solel på vår sida om solceller.

Hur påverkar solenergin miljön?

Solen räknas som en förnybar energikälla vilket innebär att källan inte tar slut, till skillnad från exempelvis kol, olja och naturgas. (Eller, den kommer i alla fall inte ta slut de närmsta 4 miljarder åren.)

Elproduktion från solceller ger inga koldioxidutsläpp i drift, precis som  vind- och vattenkraft.  Däremot är tillverkningen av solceller ganska energikrävande.